Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Aktualności - Centrum arbitrażu i mediacji
Logo

 

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (Ośrodek Mediacji Fundacji WPiA Uniwersytetu Śląskiego) zaprasza na odpłatne 54-godz. szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora.

katowice.png

23 listopada 2015 r. w tarnogórskim hotelu „Neo” odbyła się organizowana przez Ośrodek Mediacji Fundacji WPiA UŚ „Facultas Iuridica” konferencja „Mediator — zawód czy pasja”.

IMG_8386.jpg

W dniu 13 października 2015 r. podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się panel dyskusyjny dotyczący mediacji i arbitrażu pn. „Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób”, który został zorganizowany przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, przy którym działa Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

 

IMG_5624.jpg

W dniu 2 października 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Ośrodek Mediacji „Facultas Iuridica”, przy którym działa Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zorganizował specjalistyczne seminarium z zakresu mediacji dla sędziów, które miało na celu zachęcić zebranych sędziów do kierowania rozstrzyganych przez nich spraw na drogę postępowania mediacyjnego. W seminarium uczestniczył również Minister Sprawiedliwości, Pan Borys Budka.

OTWARCIE-PUNKTU-MEDIACJI-S¦äD-REJONOWY-GLIWICE_0098-1080x675.jpg

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowany przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, przy którym działa Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach panel dyskusyjny dotyczący mediacji i arbitrażu pn. „Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób”, który odbędzie się podczas V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13 października 2015 roku – początek panelu godz. 11.30.

panel_kongres.jpg

17 lipca 2015 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyła się otwarta konferencja „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna — czyli o możliwościach proponowania przez mediatora sposobów rozwiązania sporu” organizowana w ramach projektu „Centra arbitrażu i mediacji – projekt pilotażowy”.

IMG_9184.jpg

Seminarium organizowane jest w związku z faktem przyjęcia przez Sejm przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

IMG_9136-1024x675.jpg

MEDIACJE I NEGOCJACJE W BIZNESIE

Bezpłatne szkolenie organizowane w ramach realizowanego przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE Z MEDIACJI GOSPODARCZYCH

Bezpłatne szkolenie organizowane w ramach realizowanego przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.